logo

OBISK DIJAKOV GIMNAZIJE CELJE- PREDŠOLSKA VZGOJA

Dijaki in dijakinje prvega letnika Gimnazije Celje – predšolska vzgoja so danes v muzeju zapeli Slakovi V dolini tihi in Čebelarja. Ubrane glasove je profesor spremljal tudi s trobento. Uživali so tudi ob razstavi in poslušanju videospotov. Ena izmed dijakinj pa je skupaj s profesorjem na frajtonarici zaigrala nekaj Slakovih.

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni