logo

“OD KOŠKA DO KOŠA”

V soboto, 15. junija je v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka potekala predstavitev knjige Mirnopečanke Lojzke Krevs »Od koška do koša: Folklorne in spominske pripovedi iz občine Mirna Peč in okolice«.  Knjiga je nastala na pobudo mentorice in urednice zbirke Glasovi ddr. Marije Stanonik, v njej pa je avtorica zbrala 512 folklornih in spominskih pripovedi iz občine Mirna Peč in v manjšem delu tudi iz sosednjih občin.

Lojzka Krevs je zbranemu občinstvu predstavila nastajanje knjige ter tudi nekaj utrinkov iz zapisanih zgodb, ki sta jih s svojimi zgodbami dopolnila Mirnopečan Bogdan Krevs in pripovedovalec iz sosednje občine Mokronog- Trebelno Lojze Peterle. Navzoče je pozdravil tudi župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic, ki je poudaril pomen knjige za ohranjanje navad, šeg in jezika mirnopeškega in širšega območja.

Pogovor z avtorico je vodila Simona Lužar, v spremljevalnem kulturnem programu so nastopile domače ljudske pevke Čebelice skupaj s harmonikarjem Francem Potočarjem.

Knjigo je izdala Založba ZRC skupaj z Občino Mirna Peč, ilustracije v knjigi je prispevala Marjetka Saje, za strokovni zapis mirnopeškega narečja je poskrbela dialektologinja prof. dr. Vera Smole. Knjigo se lahko med drugim kupi v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Besedilo: N.R.
Foto: Drago Perko

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni