logo

Arhitektura Muzeja L. Slaka in T. Pavčka, Odprte hiše Slovenije, 4. 4. 2019

Odprte hiše Slovenije 4.4.2019
Odprte hiše Slovenije 2 4.4.2019

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni