logo

Godčeva 90 – letnica

Novica objavljena v časopisu Slovenske novice iz dne: sreda, 27.julij.2022

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni