logo

Harmonika, verzi in čebele … pa Mir na peč!, Lipov list, april 2021

Lipov list 1.st april 2021

Lipov list 2.st april 2021

Lipov list 3.st april 2021

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni