logo

Lojze Slak in Tone Pavček dobivata svoj muzej, Nadlani.si, 13. 2. 2017

        Lojze Slak in Tone Pavče dobivata svoj muzej

Nadlani.si 13.2.2017

 Nadlani.si 13.2

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni