logo

Lojze Slak in Tone Pavček: rojaka, prijatelja skupaj v muzeju, Slovenske novice, 28. 5. 2023

Lojze Slak in Tone Pavček: rojaka, prijatelja skupaj v muzeju

Slovenske novice 28. 5. 2023
Slovenske novice 28. 5. 2023 2
Slovenske novice 28. 5. 2023 1
Slovenske novice 28. 5. 2023 3
Slovenske novice 28. 5. 2023 4
Slovenske novice 28. 5. 2023 5

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni