logo

Malo mešano – tako kot naš turizem, Dolenjski list, 7. 2. 2019

Dolenjski list članek 1 7.2.2019 1kop 1

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni