logo

Mirna Peč v zeleni Dolenjski vabi

Prispevek objavljen v Turističnem katalogu – Slovenske počitnice aprila 2022.

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni