logo

Muzej L. Slaka in T. Pavčka bo vrata odprl v oktobru, Dolenjski list, 17. 5. 2018

Dolenjski list 17. 5. 2018 1

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni