logo

Muzej L. Slaka in T. Pavčka prejel Valvasorjev nagelj, Radio Krka, 21. 5. 2019

Radio Krka 21.5.2019

Radio Krka 21.5.2019.nas

Radio Krka 21.5.2019.3

Radio Krka 21.5.2019.4

Več fotografij lahko pogledate na spletni strani Radia Krka.

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni