logo

Muzej L. Slaka in T. Pavčka se je pojavil tudi na Twitterju, Twitter, 12. 11. 2021

twiter 12.11.2021

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni