logo

Muzej L. Slaka in T. Pavčka v križanki, Radovednež, februar 2019

Radovednež križanka feb 2019 0002

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni