logo

Muzej Slaku v spomin, Nedeljske novice, 14. 12. 2016

Nedeljske novice 11.12.2018

   Nedeljske novice 11.12.2018.3

Nedeljske novice 11.12

Nedeljske novice 11.12.2018.4

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni