logo

Muzej, v katerem obiskovalci pojejo in igrajo, Družina, 14. 7. 2019

Družina 1st. 14. 7. 2019

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni