logo

Po 50. letih šola postaja Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, Glasilo občine Mirna Peč, oktober 2018

Glasilo občine Mirna Peč 1 okt. 2018 kop

Glasilo občine Mirna Peč 2 okt. 2018 1kop

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni