logo

Televizija Slovenija v Mirni Peči posnela oddajo Dobro jutro, Glasilo občine Mirna Peč, december 2018

Glasilo občine Mirna Peč 2 december 2018 1kop

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni