logo

Tone Pavček na otroških kolažih, Slovenske novice, 17. 2. 2023

Slovenske novice 17.2.2023
Slovenske novice 17.2.2023 1
Slovenske novice 17.2.2023 2
Slovenske novice 17.2.2023 3 2
Slovenske novice 17.2.2023 3

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni