logo

Ureditev muzeja L. Slaka in T. Pavčka, Mirnapec.si, 20. 1. 2017

Mirna Peč.si 20.1.2017

Več fotografij lahko najdete na spletni strani Občine Mirna Peč.

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni