logo

Veseli muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, Vzajemnost, jul., avg. 2021

Vzajemnost 1st jul. avg. 2021

Vzajemnost 2st jul. avg. 2021

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni