logo

Začela so se dela ureditve prostorov muzejske zbirke Lojzeta Slaka, Mirnapec.si, 16. 10. 2017

Mirna Peč.si 16.10.2017

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni